Tvoríme komplexné reklamné kampane, ktoré efektívne zasiahnu vaše cieľové segmenty.

Zameriavame sa na komunikáciu v online i offline prostredí, aby sme sa čo najviac priblížili potenciálnym zákazníkom naprieč viacerými komunikačnými kanálmi, s ohľadom na rozpočet a stanovené ciele.

Postaráme sa o celkový priebeh reklamnej kampane - návrh komunikačnej stratégie, nákup mediálneho priestoru, kreatívu, tvorbu reklám, realizáciu, optimalizáciu a samozrejme vyhodnotenie.

Ako postupujeme pri tvorbe reklamných kampaní?

  • porozumenie kontextu, vízie a cieľov klienta
  • analýza trhu a trhových segmentov
  • návrh komunikačnej stratégie a kreatívy
  • realizácie a spustenie reklamnej kampane
  • kontrola, optimalizácia a vyhodnotenie

Tradícia

Na poli reklamných agentúr pôsobíme už viac ako 14 rokov.

Inovácie

Kombinujeme najnovšie trendy s efektívnou stratégiou.

Prístup

Priamy kontakt s klientom je u nás na prvom mieste.